Jsme rodinná firma s více jak 30-ti letou tradicí.
Již druhou generaci navrhujeme a vyrábíme stroje a nástroje.

Hydraulický servopohon

Hydraulický servopohon

(rovněž nazývaný jako „servopumpa“)

Je v poslední době stále oblíbenější u našich zákazníků.

Jedná se o kombinaci hydraulického čerpadla s vnitřním ozubením s elektrickým servomotorem a servo-měničem.
Do řízení servomotoru vstupuje informace o aktuální poloze beranu a okamžitém tlaku v hydraulickém obvodu.
Díky řízení pohonu se zpětnou vazbou na tlak a polohu beranu umožňuje tento hydraulický servopohon plynulou regulaci síly a rychlosti i v průběhu pracovního cyklu.
Tento průběh je možné zadávat z dotykového ovládacího panelu lisu a jeho parametry uložit do paměti pro další použití.

Hlavní výhody hydraulického servopohonu:

 • plynulá regulace rychlosti beranu
 • plynulá regulace síly beranu
 • plynulé rozjíždění i zastavování beranu (rozjezdové a brzdící rampy)
 • přesné najíždění na polohu i při plném zatížení (cca +/- 0,1 mm)

  (při nižší rychlosti může být přesnost najíždění na polohu i vyšší)

 • možnost zadat a uložit do receptury hodnoty z ovládacího panelu lisu

  (odpadá tak ruční nastavení tlaku a seřízení mechanického dorazu beranu při načetní nové receptury)

 • nízká hlučnost lisu (pokud se beran nepohybuje, motor stojí a stroj nevydává hluk)
 • úspora elektrické energie (motor se točí jen když se beran pohybuje)
 • lisy vybavené hydraulickým servopohonem umožňují nastavit prodlevu v dolní úvrati i při ukončení zdvihu dosažením polohy
 • lisy vybavené hydraulickým servopohonem NOVĚ umožňují i „KROKOVÁNÍ“ v manuálním režimu, a to jako standardní funkci základního provedení

  (nastavení přesné hodnoty „KROKU“, o který beran lisu popojede při stisknutí a držení tlačítek pro pohyb beranu, např. 0,5 – 1 – 5 – 10 mm nebo libovolná hodnota)

 • lisy vybavené hydraulickým servopohonem mohou být vybaveny i inkrementálním ručním kolečkem – tzv. „JOGGERem“

  (při pootočení kolečka o jeden dílek se beran lisu pohne o nastavenou velikost kroku, směr pohybu beranu nahoru/dolů je dán směrem otáčení kolečka doleva/doprava)

 • lisy vybavené hydraulickým servopohonem mohou být vybaveny automatickým rozpoznáním založeného nástroje a načetním odpovídající receptury pro tento nástroj

  (založený nástroj lze rozpoznat např. připojením konektoru nebo pomocí RFID čipu)

Hydraulický servopohon lze dodat jen k hydraulickým lisům v provedení DEU (jak pro sloupové lisy, tak pro lisy se svařovaným C-rámem)

poslední aktualizace: 12 / 2020